welkom op luek.nl

Er zijn 809526627 bezoekers je voor geweest!

Grappig Plaatje:

Chicks Met Pistolen
Chicks Met Pistolen
Rate Good stem Rate Bad

Leuke Mop:

Wat is de overeenkomst tussen schaamhaar en geld? Het groeit allebei niet op je rug!

Leuke Sms Tekst:

op valtijnsdag wil ik niet alleen zien... ik ga iemand vragen

Leuke Chat Tekst:

Geachte leden, de cursus omgaan met teleurstellingen gaat vanavond helaas niet door!

Wist je dat ...

*
Er al meer dan 809526627 bezoekers je voor zijn geweest?
*
luek.nl meer dan 550 grappige plaatjes bevat?
*
Er al meer dan 40000 mensen een spelletje hebben gespeeld via luek.nl en hun score hebben toegevoegd aan de highscore-lijst?
*
luek.nl meer dan 5000 msn-namen bevat?
*
luek.nl meer dan 1200 msn-avatars bevat?
*
luek.nl meer dan 4000 msn-emoticons bevat?
*
luek.nl meer dan 8000 moppen bevat?
*
luek.nl meer dan 1500 grappige teksten bevat?
*
Meer dan 50000 mensen via luek.nl een mop naar een kennis hebben gestuurd?